Wensenlijst

Heb jij een goed idee voor onze applicatie? Laat het dan weten!

Wens
Beschrijving
Status
Niet aanwijzen in handmatige selectie
Een badge toevoegen bij het handmatig aanwijzen van een lid bij de verenigingsdiensten. Zo kun je zien wanneer je handmatig iemand gaat aanwijzen niet op ‘niet aanwijzen voor deze dienst’ staat.
Gepland: september
Veldnummer bij oefenwedstrijd
Mogelijkheid om een veldnummer aan te geven bij het aanmaken/ aanpassen van een (thuis) oefenwedstrijd.
Gepland: oktober
Afschermen privacy gegevens
Mogelijkheid om bepaalde gegevens, zoals de voor- of achternaam niet te tonen/ af te schermen.
Gepland: oktober
Herkenning uit of thuis oefenwedstrijd
Aan de hand van de accommodatie herkennen of het om een uit- of thuiswedstrijd gaat (oefenwedstrijden).
Gepland: november
Teams-filter in tonen van standen (WordPress Plugin)
Mogelijkheid voor het tonen van meerdere teams op basis van leeftijdsniveau (F-jeugd, E-jeugd, etc.) of toevoegen van meerdere team IDs.
Nieuw
Bevestiging van dienst
In de aanwijs- en herinnering e-mail een knop toevoegen waarin het lid kan bevestigen dat hij/ zij op de hoogte is van de aangewezen dienst. Via deze weg kan het lid laten weten er te zijn.
Nieuw
Meer herinneringsopties
Meldingen voor aangewezen verenigingsdiensten ook versturen via andere platformen, zoals: WhatsApp, Facebook en SMS. Ook meerdere herinneringen in kunnen stellen i.p.v. één aanwijsmelding en één herinneringsmelding.
Nieuw
Ruilen tussen (verenigings)diensten
Leden de optie geven om te ruilen tussen (verenigings)diensten.
Nieuw
Datum in kolom (WordPress Plugin)
Op het moment wordt de datum (bijvoorbeeld bij het programma) staat als kop boven de tabel getoond. De wens is om een extra ‘functie’ toe te voegen om de datum in de tabel te tonen en er één grote tabel van te maken.
Nieuw
Sorteren van tabellen
De standaard sortering aanpassen, bijvoorbeeld sorteren op team i.p.v. sorteren op datum of tijd.
Nieuw
Team parameters
In de [svm-teams] shortcode een mogelijkheid toevoegen om alleen specifiek geselecteerde teams weer te geven.
Geïmplementeerd
Wensenlijst
Toevoegen van een wensenlijst in de applicatie of op de website. Zo kunnen gebruikers gemakkelijk functionaliteiten aanvragen en de status hiervan volgen.
Geïmplementeerd

Je eigen wens indienen

Als gebruiker van onze software kun je gemakkelijk je eigen wens indienen.